producent nawozów najwyższej jakości

innowacyjne i opatentowane rozwiązania

bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

skuteczność udowodniona badaniami


Produkty OrCal®

Innowacyjny OrCal® z nagrodą na targach!
Produkty z serii OrCal® posiadają pozytywną opinię instytucji certyfikujących:Sypki w Big Bagu

Przedstawiamy Państwu produkty z serii OrCal® pHregulator w postaci sypkiej, mogą zostać one dostarczone w luzem w tzw. wannach (24 tony) lub big bagach (1 tona).

OrCal® pHregulator to produkt organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia. Odkwasza, użyźnia glebę i odżywia rośliny.

Wapń w OrCal® pHregulator znajduje się w formie aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 będącym związkiem o wyjątkowo dużej reaktywności i zdolności odkwaszającej. Proces odkwaszania gleby przeprowadzany przy pomocy aktywnego hydratu wapnia jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska glebowego, niż jej zwykłe odkwaszanie przy pomocy tlenku wapnia CaO.

OrCal® pHregulator® oprócz właściwości odkwaszania gleby dzięki odpowiedniej zawartości substancji organicznej poprawia jej strukturę, a także zwiększa zawartość próchnicy i aktywność biologiczną. Nasz produkt dostarcza także składników pokarmowych roślinie uprawnej. Zalecamy stosowanie jako środka przeciwdziałającego zakwaszeniu oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych przez intensywne użytkowanie rolnicze.
Sposób zastosowania

Produkt OrCal® pHregulator winien być stosowany doglebowo przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest także aby po zastosowaniu został dokładnie wymieszany z glebą.

Uwaga!
Nie stosować na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30cm, ani podczas opadów deszczu. Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin oraz na pastwiska. Nie stosować podczas uprawy, wzrostu i owocowania roślin warzywnych, truskawek i poziomek.

Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®:

Zawartość wapnia w przeliczeniu na Ca, co najmniej 28% (m/m)
Zawartość wapnia CaO co najmniej 39,2%
Substancja organiczna co najmniej 30% (s/m)
Zawartość azotu N co najmniej 0,20% (m/m)
Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,50% (m/m)
Odczyn pH - 12,6

Dane uzyskane na podstawie wyników badań realizowanych do dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal® pHregulator® znajdą Państwo w kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).


Środki ostrożności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu chłodnym, suchym i dobrze przewietrzanym. Produkt może być przechowywany luzem w pryzmach na utwardzonym, równym, suchym oraz nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się do wody. Powinien być odizolowany od gleby przy pomocy trwałych materiałów. Pryzma powinna znajdować się co najmniej 50m od zbiorników i cieków wodnych. OrCal® pHregulator® jest produktem higroskopijnym, przechowywany luzem i w opakowaniach powinien być przykryty materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody i promieni słonecznych.

Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt! W przypadku dostania się do oczu, nosa lub ust natychmiast przepłukać obficie wodą, a następnie dokonać konsultacji lekarskiej. W przypadku spożycia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem przedstawiając kartę produktu. Zwierzęta hodowlane nie mogą mieć dostępu do gruntu przez minimum 21 dni po zastosowaniu. Podczas aplikacji lub przesypywania należy stosować środki ochrony osobistej - rękawice ochronne, kombinezon, okulary. W przypadkach zagrożenia należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki REACH.

Zadzwoń do nas!